Content on trend #2: Short-form video cùng âm nhạc bắt tai – Công thức Marketing “làm là thắng” dành cho nhãn hàng

Sức mạnh của âm nhạc được nhân đôi khi đi cùng dạng nội dung video ngắn, có thể khiến chúng ta mỉm cười hoặc khóc, mang những ký ức ùa về, và thậm chí thôi thúc chúng ta mua một sản phẩm khi nó đặt trong ngữ cảnh quảng cáo phù hợp.
Giải mã điều gì tạo nên tiềm năng khổng lồ mà công thức short-form video cùng âm nhạc bắt tai, những thương hiệu nào đã áp dụng và thành công.

Leave a comment